15.12.22

https://youtu.be/LuEAGJepMu0


 https://youtu.be/LuEAGJepMu0

పండు మిరపకాయల పచ్చడి | Red Chilly Pickle  

#redchilli #pandumerapa #howto #nogarlic #withoutgarlic #withoutgarlicgingerpaste #withoutgarlicpaste #satvik #satvikaahar #satvikbhojan #purevegpickle #bachlorsfood #sivapumailigai #byadagichillies #byadigichilli #lalmirchi #lalmirchichutney #lalmirchipickle #korivikharam 

No comments :
Write comments