3.12.22

నిమ్మకాయ ఊరగాయ | Lemon Pickle


 నిమ్మకాయ ఊరగాయ  | Lemon Pickle   


https://youtu.be/PyH08rQ791A

#vegfood #southindianveg #withoutgarlic #telangana #andhra #pureveg #traditionalsouthfood #healthyfood #healthylife #withoutgarlicpaste #tastyvegfood 
#teluguvantalu #rotipacchadi #chutney #pacchadi #curry #koora #tastyfood  #punjabifood #satwikfood #satwik
#northindiandish #northindianveg #northindianspice #makhani #dalmakhani #gravy #paneerbuttermasala #paneer #butter #kashmirimichipowder #bengalgram #coconut #coconutmilk #lime #howto #lemon #nimmakaya #easypickle #bachleors #bachelorsvanta #bachelorsrecipe #bachelorsrecipes #vooragaya #easymethod #naranga #nimbu #elumichaipazham #nimmakaya #nimbekai 

No comments :
Write comments