16.4.23

గుత్తి వంకాయ కూర | Brinjal Curry


గుత్తి వంకాయ కూర | Brinjal Curry#guttivankaya #koorapodi #vegcurry #brinjalcurry #podikoora #satvik #sativkaahar #withoutgarlic #withoutginger #withoutgingergarlicpaste #tastyfood #vegfood #southindiandishes #telugucurry

No comments :
Write comments